Werkgevers, attendeer je werknemers tijdig híer op

10 juni 2021

Wist je dat wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen? Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2020, als je werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2021.

Maar, eind 2018 heeft de Europese rechter beslist dat de wettelijke vakantiedagen niet vervallen als je jouw werknemers niet duidelijk en tijdig hebt geïnformeerd over de vervaltermijn van hun vakantiedagen. Je moet dus je werknemers stimuleren, maar ook in staat stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Doe je dit niet of niet goed, dan behouden je werknemers de wettelijke vakantiedagen en kunnen zij later bij uitdiensttreding om uitbetaling van die dagen vragen.

Tip

Als er op dit moment nog vakantiedagen van het kalenderjaar 2020 zijn die door je werknemers niet zijn opgenomen, informeer hen dan over de datum waarop die dagen vervallen en stel hen in staat om die dagen vóór 1 juli 2021 op te nemen. Zonder vervulling van deze voorwaarden kan dus nog steeds een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen ontstaan.

Geschreven door:
J.vdHilst