Brancheverenigingen

Heb je een administratie- en belastingadvieskantoor en ben je ervan overtuigd dat kwaliteit de basis is van jouw dienstverlening, dan kun je de stap maken om je aan te sluiten bij een branchevereniging.

NOAB

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Dit is een branchevereniging met 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment. Al jaren geldt het NOAB-kwaliteitskeurmerk als de norm in de branche. Het NOAB-lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. NOAB richt zich op alle kantoren binnen de administratieve en fiscale dienstverlening die willen werken aan kwaliteitsverbetering en -behoud en zich richten op het MKB.

Hoe word ik lid?

Jouw aansluiting bij NOAB dient een weloverwogen stap te zijn in je bedrijfsvoering. Zij stellen strikte eisen voor toetreding. Zo zal je kantoor bezocht worden door onafhankelijke reviewers die toetsen of je dienstverlening voldoet aan de wet en hun eisen verwoord in de reglementen. De kwalificatiecommissie zal naar aanleiding van het rapport van de reviewer beoordelen of je wordt toegelaten tot het lidmaatschap. Naast het onderzoek zijn er ook een aantal formele vereisten die van belang zijn.

Reglementen

NOAB stelt hoge eisen aan haar leden, zodat het NOAB-lidmaatschap een keurmerk van kwaliteit is volgens de regels waaraan NOAB-leden zich moeten houden. De gedrags- en beroepsregels, het voorschrift kwateitsbeheersing en het pe-regement zijn hier van belang.

Diploma’s

NOAB stelt eisen aan het kennisniveau. Het toetredingsniveau is relatief laag met M.B.A.-niveau voor het administratieve – én Praktijkdiploma Belastingrecht voor het fiscale gedeelte. In de praktijk zul je op een hoger kennisniveau dienen te handelen wil je aan alle toelatingseisen kunnen voldoen.

PE (Permanente Educatie)

Onder Permanente Educatie wordt verstaan het door middel van scholings- en vormingsactiviteiten onderhouden van kennis en vaardigheden, teneinde een kantoor te kunnen exploiteren dat voldoet aan de door NOAB gestelde eisen. Als PE-activiteiten worden beschouwd: cursussen, het volgen van opleidingen, in company trainingen en vaktechnisch overleg. Aan onze Cursus Belastingrecht worden door het NOAB 8 PE-punten toegekend.

Vragen?

Wil je meer weten over Praktijkdiploma Belastingrecht? Bel gerust!

085 - 273 19 22