Privacy en cookies

Privacyverklaring

Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Voor PDB is een verantwoorde omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt PDB zich aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hoe we jouw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen, leggen we graag uit in deze privacyverklaring. We vertellen je in deze verklaring ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van je gegevens. Deze verklaring geldt voor alle diensten die PDB aanbiedt.

Dit is PDB

Stichting PDB (PDB) is een opleidingsinstituut in Nederland. Sinds 1958 bieden wij belastingcursussen aan.

Deze gegevens verwerken wij

Persoonsgegevens zijn de gegevens die naar jou te herleiden zijn. PDB beschikt over deze gegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt en doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor -en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • naam werkgever
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • welke producten en diensten je afneemt
 • de vragen die je ons per e-mail of telefonisch stelt
 • eventuele klachten die je bij ons indient

En hier gebruiken we je gegevens voor

 • De uitvoering van de overeenkomst tussen jou en PDB
 • Aanmelding voor het examen

We registreren de gegevens die je invult op het aanvraagformulier op onze website. Zo kunnen wij onder andere je aanvraag in behandeling nemen en je aanmelding voor het examen tot stand brengen.

Relatiebeheer

Ook verwerken we jouw gegevens om de relatie tussen jou en PDB te beheren, bijvoorbeeld in verband met factuuraanvraag, klachtafhandeling en advisering.

Gerechtvaardigd belang van PDB

Naast de gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt, verwerken wij je gegevens voor marktonderzoek, marketing, verkoopdoelen en een goede uitoefening van onze dienstverlening. Zo kunnen we op basis van (geaggregeerde) gegevens van onze klanten onderzoeken of er behoefte is aan nieuwe producten of andere diensten.

 • Je postadres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer, zoals deze bij ons bekend zijn, gebruiken we om commerciële aanbiedingen te doen. Dit kan via e- mail, telefonisch of per post plaatsvinden. We bieden je bij elke communicatie de mogelijkheid om aan te geven dat je deze aanbiedingen niet langer wilt ontvangen.
 • Als je je rekening niet betaalt, ook niet nadat we je daar meerdere herinneringen voor hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op jou overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau ontvangt van ons dan jouw gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals je naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.
 • Als je geen klant meer bent, kunnen we je nog benaderen met een aanbod om weer klant te worden, tenzij je je hiervoor hebt uitgeschreven via bijvoorbeeld de opleidingscoördinator en de afmeldoptie in onze communicatie.
 • Verkeersgegevens kunnen verder door ons worden gebruikt om op geaggregeerd niveau analyses te maken. Aan de hand van die analyses kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en betere aanbiedingen doen.
 • Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden ten behoeve van marketing of verkoopactiviteiten.

Toestemming

PDB kan jou ook om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kan je die op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan via Mijn PDB, de opleidingscoördinator of via de link in de elektronische berichten. Het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen is PDB wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een bevel om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken alleen mee aan zo’n bevel als we hebben vastgesteld dat dit aan de wettelijke vereisten daarvoor voldoet.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de situatie dat wij de algemene voorwaarden hebben gewijzigd. Wij brengen je daar dan van op de hoogte.

Zo lang bewaren we jouw persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van de cursus. Dat betekent niet dat we deze gegevens gedurende deze periode beschikbaar houden voor alle in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, maar alleen voor zover dat voor een specifiek doel noodzakelijk is. Als er geen grondslag meer bestaat om je gegevens te raadplegen, worden deze definitief uit onze systemen verwijderd. In het geval van wettelijke verplichte opslag van persoons- en verkeersgegevens bewaart PDB je gegevens voor de wettelijk verplicht gestelde periode en worden deze na het verstrijken van deze periode definitief uit onze systemen verwijderd. Verder worden de volgende termijnen standaard gehanteerd: je factuur bewaren wij gedurende maximaal 7 jaar. Deze fiscale bewaartermijn is wettelijk verplicht.

Beveiliging

PDB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze opleidingscoördinator.

Mocht er sprake zijn van een situatie waarin het risico bestaat dat je gegevens toch zijn gelekt en dit nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben, dan stelt PDB je daarvan op de hoogte.

Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die PDB van je heeft. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Als je PDB een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal PDB hier in principe binnen vier weken uitvoering aan geven. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. We kunnen je daarom om nadere gegevens vragen. Als we een verzoek weigeren, zullen we toelichten wat de reden daarvoor is.

Recht op inzage van je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Je kunt je persoonsgegevens inzien in Mijn PDB. Bovendien leggen we je in deze privacyverklaring precies uit wat we met deze gegevens doen.

Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je kunt dit zelf regelen via Mijn PDB of hiervoor contact opnemen met de opleidingscoördinator.

Je kunt daarnaast een verzoek doen om je gegevens te laten verwijderen. Dit kan via info@stpdb.nl. In dat verzoek moet je zoveel mogelijk aangeven welke gegevens je verwijderd wil hebben.

We kunnen niet aan je verzoek tot verwijdering voldoen voor zover wij je gegevens nog nodig hebben om diensten aan je te kunnen leveren. Houd er rekening mee dat zolang je klant bent bij PDB dit het merendeel is van alle persoonsgegevens die we van je hebben. Bovendien kunnen we geen uitvoering geven aan je verzoek voor zover deze gegevens als bewijs dienen in een discussie over je facturen, voor zover we wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren of als we je gegevens nodig hebben ten behoeve van opsporing van crimineel gedrag.

Recht van bezwaar en recht op beperking van het gebruik

Als je eerder toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van commerciële berichten van PDB, kun je deze toestemming altijd intrekken. Dit kan via Mijn PDB, de opleidingscoördinator of via de afmeld-optie in de digitale commerciële berichten. Je ontvangt daarna geen commerciële berichten meer van PDB.

Voor eventuele andere bezwaren tegen verwerking van jouw gegevens voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je bezwaar mailen naar info@stpdb.nl.

Ook heb je in een aantal gevallen het recht op beperking van het gebruik van je gegevens. Als je denkt dat de verwerking van je gegevens door PDB onrechtmatig is of als PDB je gegevens niet langer nodig heeft, maar je wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Je kunt je verzoek mailen naar info@stpdb.nl. Je gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als je nog wacht op een controle van je gegevens of op een antwoord op je verzet tegen het gebruik.

Recht op dataportabiliteit

Je kunt PDB vragen om een (digitaal) afschrift van je persoonsgegevens die we verwerken om onze overeenkomst met jou uit te voeren of de persoonsgegevens die we met jouw toestemming verwerken. Je kunt je verzoek richten aan info@stpdb.nl.

Klachten

Als je het niet eens bent met het gebruik van je persoonsgegevens door PDB kun je – naast de hierboven genoemde rechten – ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontvangers

PDB werkt voor de uitvoering van de dienstverlening met partners, zoals bijvoorbeeld softwareleveranciers, hostingpartijen en examenbureaus. Voor zover we jouw gegevens met deze partners moeten delen, zorgen we voor goede afspraken waarin is gewaarborgd dat je gegevens goed zijn beveiligd en uitsluitend worden gebruikt in opdracht van PDB voor de specifieke doelen die we in deze verklaring hebben genoemd.


Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd. Zowel PDB als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Met cookies vergroten wij je gebruikservaring op onze website. Zo hoef je niet elke keer dezelfde informatie in te voeren en leren we welke pagina’s je wel of niet bezoekt. Bovendien kunnen we dankzij deze cookies persoonlijke aanbiedingen tonen.

Wat voor cookies gebruikt PDB?

Bij het bezoeken van praktijkdiplomabelastingrecht.nl worden de volgende cookies gebruikt:

Cookies die we gebruiken zijn o.a.

Functionele cookies

Zogenaamde “functionele cookies” hebben een functionele rol binnen onze website. Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren, bijvoorbeeld om ingelogd te blijven in de website.

Analytische cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website interessant zijn voor onze bezoekers, en webpagina’s te optimaliseren, meten we continue het gebruik van onze website met behulp van software van derde partijen, zoals Google Analytics. Hiervoor gebruiken we cookies.

Tracking cookies

Google Adwords (naar welke termen gezocht wordt, demografie van de bezoeker, welke interne links er geklikt worden) en informatie van de website delen via social media.

Voor functionele en analystische cookies heeft PDB geen toestemming nodig. Voor tracking cookies heeft PDB wel toestemming nodig.

Het is mogelijk om je browser zo in te stellen dat alleen cookies van de site die je bezoekt worden geaccepteerd. Op de volgende website kun je meer lezen over het aan- en uitzetten van cookies in je browser: www.browserchecker.nl/cookies-aanzetten-enable.

Kan ik mijn persoonlijke pagina Mijn PDB bezoeken zonder cookies te accepteren?

Ja, je persoonlijke pagina Mijn PDB via www.praktijkdiplomabelastingrecht.nl kun je bezoeken zonder statistische en tracking cookies te accepteren. Mijn PDB maakt daarbij wel gebruik van functionele cookies. Hiervoor hoeft PDB geen toestemming te vragen.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van onze privacyverklaring, neem dat gerust contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier of door een brief te sturen naar PDB, o.v.v. Privacy, Stichting PDB, Koetshuislaan 62, 5146 BC Waalwijk


Deze privacyverklaring is geldig vanaf 17 april 2018. We raden je aan deze regelmatig door te nemen om te zien wat we veranderd hebben.