Het lesprogramma

Hoe ziet het lesprogramma eruit?

In 4 klassikale lessen (op de zaterdagen in Utrecht van 9.00 tot 13.00 uur) worden de fiscale onderwerpen doorgenomen. Je wisselt ervaringen uit, deelt opgedane kennis en je kunt onderwerpen aandragen die worden behandeld in de les. In de lessen worden veranderingen in belastingwetgeving, belangrijke uitspraken en resoluties besproken. Actuele onderwerpen die veel in de praktijk voorkomen komen thematisch aan de orde in de diverse cases die in de lessen wordt behandeld.

Gastdocenten

Naast de vaste docenten van PDB delen onze gastdocenten hun tips uit het bedrijfsleven tijdens de speciale editie van de Masterclass Belastingrecht die start in het voorjaar (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen).

Carola van Vilsteren

Onze gastdocent is belastingadviseur bij Van Vilsteren BTW advies, een specialist die zich met name richt op het het adviseren van ondernemers op het gebied van BTW, het schrijven van BTW-handboeken op maat en het doorlichten van overheidsinstellingen en bedrijven op de aanwezigheid van BTW-risicoʼs. Mr. Carola van Vilsteren, oprichter en directeur van het adviesbureau, schrijft ook regelmatig over het onderwerp en is verbonden aan een aantal vakbladen.

Heleen Elbert

Mr. Heleen Elbert, voorheen belastinginspecteur, daarna belastingadviseur bij Mazars en Berk en sinds 2010 fiscaal-jurist bij haar eigen bedrijf ELBERT Fiscaal, vertelt je alle tips en weetjes die zij tijdens haar lange loopbaan heeft opgedaan. Met de in deze les opgedane kennis kun je vervolgens direct aan de slag voor jouw bedrijf!

Vragen?

Wil je meer weten over Praktijkdiploma Belastingrecht? Bel gerust!

085 - 273 19 22

Cursusprogramma Masterclass Belastingrecht

Datum
Onderwerp
Deelonderwerp
04/11/2023
Box 1 (exclusief winst en loon), 2 en 3, partnerregeling, persoonsgebonden aftrek en heffingskorting

Alle actualiteiten relevant voor uw praktijk. Tbs-regeling in de praktijk, eigen woning, BV en aanmerkelijk belang, waarderingsperikelen in box 3 (leegwaarderatio e.d.), DGA problematiek, belastingschijven, hypotheekrenteaftrek, inkomsten Airbnb.

11/11/2023
Omzetbelasting

Alle actualiteiten t.a.v. de BTW en de relevantie voor de administratie. Praktische zaken zoals het beperken van BTW risico’s en waar en hoe BTW te besparen.

De wijzigingen met betrekking tot de intracommunitaire transacties, internetverkopen(voor de e-commercesector), B.U.A. en extra aandacht voor de kleineondernemersregeling.

18/11/2023
Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en AWR

Alle actualiteiten op gebied van de Vpb. Holdingstructuren en welke mogelijkheden deze bieden. De verschillen tussen commerciele en fiscale waarderingen en de verwerking in de aangifte Vpb. De (on)zakelijke geldlening, de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten van een deelneming, reëel salaris DGA en de verhouding met de managementfee en wat te doen als het geld op is om een pensioen, lijfrente of ODV nog te kunnen betalen. Tot slot de aansprakelijkheid als medepleger op grond van de Vierde tranche AWB.

25/11/2023
Box 1: winst uit onderneming en loonbelasting

Alle actualiteiten relevant voor winst uit onderneming en de Loonbelasting. De baangerelateerde investeringskorting, de MKB-ondernemer, de positie van de ZZP’er, inbreng van eenmanszaak/VOF in de BV, de werkkostenregeling in de praktijk, loondoorbetaling bij ziekte, de schijn-zelfstandigheid en de ontwikkelingen rondom de wet DBA

02/12/2023
Examen (optioneel) van 10:00 tot 11:40

* onderwerpen zijn onder voorbehoud, de actualiteit kan leiden tot een aangepast programma