Het lesprogramma

Hoe ziet het lesprogramma eruit?

In 4 klassikale lessen (op de zaterdagen in Utrecht van 9.00 tot 13.00 uur) worden de fiscale onderwerpen doorgenomen. Je wisselt ervaringen uit, deelt opgedane kennis en je kunt onderwerpen aandragen die worden behandeld in de les. In de lessen worden veranderingen in belastingwetgeving, belangrijke uitspraken en resoluties besproken. Actuele onderwerpen die veel in de praktijk voorkomen komen thematisch aan de orde in de diverse cases die in de lessen wordt behandeld.

Vragen?

Wil je meer weten over Praktijkdiploma Belastingrecht? Bel gerust!

085 - 273 19 22

Cursusprogramma Masterclass Belastingrecht

Datum
Onderwerp
Deelonderwerp
31/10/2020
Les 1: Inkomstenbelasting box 1 (niet-winst), box 2 en box 3

Tbs-regeling in de praktijk, eigen woning, BV en aanmerkelijk belang, waarderingsperikelen in box 3 (leegwaarderatio e.d.), DGA problematiek, belastingschijven, hypotheekrenteaftrek

07/11/2020
Les 2: Inkomstenbelasting winst en loonbelasting

De MKB-ondernemer, de nieuwe positie van de ZZP’er, de werkkostenregeling in de praktijk, loondoorbetaling bij ziekte, wet DBA

14/11/2020
Les 3: Vennootschapsbelasting en AWR

De BV met deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusie, geruisloze terugkeer, gebruikelijk loon, boetes en controle, nieuwe tarieven, afschaffing dividendbelasting

21/11/2020
Les 4: Omzetbelasting

Intracommunitaire transacties, internetverkopen, B.U.A., verhoging lage BTW-tarief

28/11/2020
Examen (optioneel) van 10:00 tot 11:40

* onderwerpen zijn onder voorbehoud, de actualiteit kan leiden tot een aangepast programma