Het lesprogramma

Hoe ziet het lesprogramma eruit?

In 4 klassikale lessen (op de zaterdagen in Utrecht van 9.00 tot 13.00 uur) worden de fiscale onderwerpen doorgenomen. In de lessen worden actualiteiten, veranderingen in belastingwetgeving, belangrijke uitspraken en resoluties besproken. Actuele onderwerpen uit de praktijk komen thematisch aan de orde in diverse cases die in de lessen wordt behandeld. Daarnaast is er ruimte voor vraagstukken uit de praktijk en door de cursisten aangedragen onderwerpen.

Gastdocenten

Voor onze Masterclass maken we gebruik van gastdocenten met een specialisatie op het onderwerp van de Masterclass die ze verzorgen. Vanuit hun ervaring in de praktijk behandelen ze praktijkvoorbeelden en actualiteiten van het onderwerp.

Carola van Vilsteren

Onze gastdocent is belastingadviseur bij Van Vilsteren BTW advies, een specialist die zich met name richt op het het adviseren van ondernemers op het gebied van BTW, het schrijven van BTW-handboeken op maat en het doorlichten van overheidsinstellingen en bedrijven op de aanwezigheid van BTW-risicoʼs. Mr. Carola van Vilsteren, oprichter en directeur van het adviesbureau, schrijft ook regelmatig over het onderwerp en is verbonden aan een aantal vakbladen.

Heleen Elbert

Mr. Heleen Elbert, voorheen belastinginspecteur, daarna belastingadviseur bij Mazars en Berk en sinds 2010 fiscaal-jurist bij haar eigen bedrijf ELBERT Fiscaal, vertelt je alle tips en weetjes die zij tijdens haar lange loopbaan heeft opgedaan. Met de in deze les opgedane kennis kun je vervolgens direct aan de slag voor jouw bedrijf!

Vragen?

Wil je meer weten over Praktijkdiploma Belastingrecht? Bel gerust!

085 - 273 19 22

Cursusprogramma Masterclass Belastingrecht

Datum
Onderwerp
Deelonderwerp
02/11/2024
Verdieping en actualiteit BTW

Tijdens de masterclass onderdeel BTW wordt u bijgepraat over alle BTW wijzigingen en mogelijke gevolgen voor de administratie. U leert praktische zaken zoals het beperken van BTW risico’s en waar u BTW kunt besparen. De actualiteit en belangrijkste ontwikkelingen worden vertaald naar uw praktijk. 

09/11/2024
Verdieping en actualiteiten Inkomstenbelasting algemeen

Tijdens de masterclass onderdeel Inkomstenbelasting algemeen wordt u bijgepraat over alle wijzigingen in de inkomstenbelasting en mogelijke gevolgen voor de administratie. Aan de hand van de logische opbouw van de Wet IB behandelen we de actualiteit en ontwikkelingen, denk o.a. aan box 3, eigen woning en excessief lenen.

16/11/2024
Verdieping en actualiteiten Vennootschapsbelasting

Tijdens de masterclass onderdeel Vennootschapsbelasting gaan we in op de actualiteit en wijzigingen in de vennootschapsbelasting en mogelijke gevolgen voor de administratie. Denk o.a. aan het nut van Holdingstructuren, de verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingen en de verwerking in de aangifte Vpb. Daarnaast (on)zakelijke geldlening, de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten van een deelneming, reëel salaris DGA en de verhouding met de managementfee en het vraagstuk van een BV met tekort aan middelen om een pensioen, lijfrente of ODV te kunnen betalen.

23/11/2024
Verdieping en actualiteiten Box 1 Winst uit onderneming +Loonbelasting

Tijdens de masterclass onderdeel winst uit onderneming en loonbelasting wordt u bijgepraat over alle wijzigingen relevant voor de ondernemer in privé en de loonbelasting. Denk hierbij o.a. aan investeringskorting, MKB ondernemer, positie van de ZZP’er, inbreng van eenmanszaak/vof in de BV, de werkkostenregeling , loondoorbetaling bij ziekte, de schijn-zelfstandigheid en ontwikkelingen rondom de wet DBA

* onderwerpen zijn onder voorbehoud, de actualiteit kan leiden tot een aangepast programma