Het lesprogramma

Hoe ziet het lesprogramma eruit?

In 4 klassikale lessen (op de zaterdagen in Utrecht van 9.00 tot 13.00 uur) worden de fiscale onderwerpen doorgenomen. Je wisselt ervaringen uit, deelt opgedane kennis en je kunt onderwerpen aandragen die worden behandeld in de les. In de lessen worden veranderingen in belastingwetgeving, belangrijke uitspraken en resoluties besproken. Actuele onderwerpen die veel in de praktijk voorkomen komen thematisch aan de orde in de diverse cases die in de lessen wordt behandeld.

Gastdocenten

Naast de vaste docenten van PDB delen onze gastdocenten hun tips uit het bedrijfsleven tijdens de speciale editie van de Masterclass Belastingrecht die start in het voorjaar (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen).

Carola van Vilsteren

Onze gastdocent is belastingadviseur bij Van Vilsteren BTW advies, een specialist die zich met name richt op het het adviseren van ondernemers op het gebied van BTW, het schrijven van BTW-handboeken op maat en het doorlichten van overheidsinstellingen en bedrijven op de aanwezigheid van BTW-risicoʼs. Mr. Carola van Vilsteren, oprichter en directeur van het adviesbureau, schrijft ook regelmatig over het onderwerp en is verbonden aan een aantal vakbladen.

Heleen Elbert

Mr. Heleen Elbert, voorheen belastinginspecteur, daarna belastingadviseur bij Mazars en Berk en sinds 2010 fiscaal-jurist bij haar eigen bedrijf ELBERT Fiscaal, vertelt je alle tips en weetjes die zij tijdens haar lange loopbaan heeft opgedaan. Met de in deze les opgedane kennis kun je vervolgens direct aan de slag voor jouw bedrijf!

Vragen?

Wil je meer weten over Praktijkdiploma Belastingrecht? Bel gerust!

085 - 273 19 22

Cursusprogramma Masterclass Belastingrecht

Datum
Onderwerp
Deelonderwerp
04/11/2023
Box 1 (exclusief winst en loon), 2 en 3, partnerregeling, persoonsgebonden aftrek en heffingskorting

Tbs-regeling in de praktijk, eigen woning, BV en aanmerkelijk belang, waarderingsperikelen in box 3 (leegwaarderatio e.d.), DGA problematiek, belastingschijven, hypotheekrenteaftrek, inkomsten Airbnb.

11/11/2023
Box 1: winst uit onderneming en loonbelasting

De baangerelateerde investeringskorting, de MKB-ondernemer, de positie van de ZZP’er, de werkkostenregeling in de praktijk, loondoorbetaling bij ziekte, de schijn-zelfstandigheid en de ontwikkelingen rondom de wet DBA.

18/11/2023
Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en AWR

Gevolgen invoering UBO-register, De BV met deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusie, geruisloze terugkeer, gebruikelijk loon, boetes en controle, vastgoed in eigen beheer, rekeningcourant maatregel voor de DGA, aanpassing verliesverrekening in Vpb.

25/11/2023
Omzetbelasting

De wijzigingen met betrekking tot de intracommunitaire transacties, internetverkopen(voor de e-commercesector), B.U.A. en extra aandacht voor de kleineondernemersregeling. Wetsvoorstellen wijziging BTW.

02/12/2023
Examen (optioneel) van 10:00 tot 11:40

* onderwerpen zijn onder voorbehoud, de actualiteit kan leiden tot een aangepast programma