Hygiëne en veiligheidsprotocol

Praktijkdiploma Belastingrecht heeft maatregelen getroffen om voor alle deelnemers en medewerkers een veilige omgeving te creëren. Dit vraagt van u als deelnemer ook medewerking aan het protocol en de gedragsregels.

Uitgangspunten

Veiligheid van alle deelnemers en medewerkers staat te allen tijde voorop. Focus van dit protocol ligt op de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Praktijkdiploma Belastingrecht communiceert over de afspraken aan alle betrokkenen.

Hygiëne en veiligheid

  • Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten heeft.
  • Praktijkdiploma Belastingrecht kan deelnemers weigeren bij (vermoeden van) verkoudheid- en/of griepklachten.
  • Als een van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft blijft u ook thuis.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Praktijkdiploma Belastingrecht op.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Was na het toiletbezoek grondig uw handen.
  • Was en desinfecteer uw handen vaak en goed.
  • Wanneer u zich niet houdt aan de regels van Praktijkdiploma Belastingrecht en/of de geldende regels van de overheid dan kan u de toegang tot de cursuslocatie worden ontzegd.

Heeft u vragen?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, via +31 (0)85 273 19 22