Protocol Covid-19

Praktijkdiploma Belastingrecht heeft maatregelen getroffen om voor alle deelnemers en medewerkers een veilige omgeving te creëren. Dit vraagt van u als deelnemer ook medewerking aan het protocol en de gedragsregels in deze bijzondere tijden van Covid-19. Het ‘Protocol verantwoord naar een (bedrijfs-)opleiding/examen’ afkomstig van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de RIVM richtlijnen zijn hierin leidend.

Uitgangspunten

Veiligheid van alle deelnemers en medewerkers staat te allen tijde voorop. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle deelnemers en medewerkers. Focus van dit protocol ligt op de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Praktijkdiploma Belastingrecht communiceert over de afspraken aan alle betrokkenen.

Hygiëne en veiligheid

 • Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten heeft.
 • Praktijkdiploma Belastingrecht kan deelenemers weigeren bij (vermoeden van) verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Als een van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft blijft u ook thuis.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Praktijkdiploma Belastingrecht op.
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Was na het toiletbezoek grondig uw handen.
 • Was en desinfecteer uw handen vaak en goed.
 • Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5m regels van Praktijkdiploma Belastingrecht en/of de geldende regels van de overheid dan kan u de toegang tot de cursuslocatie worden ontzegd.

Gebouw en algemeen

 • Bij de ingang van het gebouw zal een medewerker van het vergadercentrum u ontvangen en naar de juiste etage en trainingsruimte verwijzen.
 • ’s Ochtends voor 12:00 uur zijn de etages zowel per lift als per trap te bereiken. Voor de lift geldt dat er maximaal twee personen tegelijk van de lift gebruik mogen maken.
 • Vanaf 12:00 uur wijzigt de routing. Vanaf dit moment worden de trappen gebruikt om de verdieping en het pand te verlaten. De lift wordt dan alleen nog gebruikt om naar de verdieping en de zaal te gaan. (m.a.w. vanaf 12:00 uur kan men alleen naar beneden met de trap en omhoog met de lift).
 • Het is verboden voor deelnemers als ze eenmaal op de desbetreffende etage zijn, naar andere etages te gaan.
 • De zalen zijn allemaal 1,5 meter proof ingericht en hebben lucht/klimaatbeheersing volgens de norm van het RIVM. Het is verboden om te schuiven met meubilair.
 • In de zalen is desinfectiemiddel aanwezig, de gasten/deelnemers worden verplicht om bij binnenkomst van de zaal hun handen met desinfectiemiddel te reinigen.
 • De toiletruimtes, deurklinken, trapleuningen, liftknoppen e.d. worden extra schoongemaakt.
 • Wanneer de training is beëindigd dient de aangegeven looproute gevolgd te worden om het pand te verlaten via het trappenhuis. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg gebruik gemaakt worden van de lift.

Voordat de cursus start

 • Iedereen wordt verzocht zich te melden bij de medewerker van het vergadercentrum en de aanwijzingen die zij hier ontvangen op te volgen om drukte bij de entree te voorkomen.
 • Praktijkdiploma Belastingrecht hanteert een aangepaste opstelling in de trainingsruimte om de 1,5m afstand rondom de deelnemers en de medewerkers te garanderen.

Tijdens de cursus

 • In de ruimte is desinfectiemiddel aanwezig en wij verzoeken u bij het betreden en het verlaten van de zaal uw handen te desinfecteren.
 • In de ruimte is desinfecterende spray aanwezig en papieren doekjes en u kunt indien gewenst de tafel na binnenkomst nogmaals desinfecteren.
 • Voor het nuttigen van koffie, thee en/of water worden alleen disposables gebruikt.
 • In de ruimte is de docent/organisator verantwoordelijk voor de handhaving van de 1,5m maatregelen.

Na afloop van de cursus

 • Wanneer de cursus is beëindigd dient u de aanwijzingen op te volgen om het pand te verlaten.
 • Houd bij het verlaten van de ruimte 1,5m afstand.

Heeft u vragen?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, via +31 (0)85 273 19 22


Dit protocol is geldig vanaf 1 juni 2020. We raden je aan deze regelmatig door te nemen om te zien wat we veranderd hebben.