Vier zaken en uitspraken

24 februari 2017

Op deze pagina hebben wij 4 interessante zaken over inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting verzameld met uitspraken van de Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad.

Bron: Accountancy vanmorgen

Zaak 1: Wel of geen zelfstandigenaftrek?

In deze zaak gaat het om iemand die december 2009 vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start. Hij gaat autoaccessoires verkopen. Het lot is hem gunstig gezind, want al na negen maanden krijgt hij een dienstbetrekking elders. Dit is maar goed ook, want hij weet – ondanks meer dan 33.000 (!) zakelijke kilometers, slechts aan één partij accessoires ter waarde van iets meer dan € 500 te verkopen. Vanwege een concurrentiebeding bij zijn nieuwe baas laat hij zijn ondernemingsactiviteiten er even bij zitten. Maar ook nadat hij een jaar later helaas weer op straat komt te staan, blijft de onderneming op de plank liggen. Lees verder

Zaak 2: Bestelauto van de zaak

Wanneer een (bestel)auto ter beschikking staat (bewijslast inspecteur!) geldt in principe een bijtelling. Tenzij de berijder van de auto kan bewijzen dat hij per kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers rijdt. In deze zaak had belastingplichtige (en/of zijn adviseur) de wettekst van artikel 13bis LB goed gelezen. In dit artikel staat namelijk (in de huidige wettekst: lid 5) de definitie van wat voor de bijtelling onder ‘auto’ wordt verstaan. Er staat bijvoorbeeld dat voor de bijtelling een uitzondering geldt voor een bestelauto die buiten werktijd niet gebruikt kan worden. Lees verder

Zaak 3: Foute tenaamstelling aanslag omzetbelasting

In dit geval over een aanslag die is opgelegd aan een bv, maar had moeten worden opgelegd aan een fiscale eenheid omzetbelasting. Dat scheelt belanghebbende toch weer een paar duizend euro. Lees verder

Zaak 4: Ingehouden loonheffing aftrekken van inkomstenbelasting

Een werknemer ontvangt salaris van diverse payrollbedrijven. Hij is taxichauffeur en heeft (als oud-eigenaar) een leidinggevende functie binnen het taxibedrijf van zijn dochter. De inhoudingsplichtigen (diverse payrollbedrijven) dragen geen loonheffingen af. Onze taxichauffeur schijnt daar verantwoordelijk voor te zijn geweest. De inspecteur legt flinke naheffingsaanslagen loonheffingen op aan de payrollbedrijven. Deze worden niet betaald. Onze taxichauffeur dient zijn aangifte inkomstenbelasting in en vermeldt de loonheffingen als voorbelasting. Lees verder

 

Geschreven door:
J.vdHilst