Teruggaaf buitenlandse BTW

05 september 2016

Nederlandse ondernemers die buitenlandse BTW in rekening gebracht hebben gekregen over het kalenderjaar 2015, maar niet in het buitenland zijn geregistreerd voor de BTW, hebben tot uiterlijk 30 september 2016 de tijd om een verzoek tot teruggaaf van deze BTW bij de Belastingdienst in te (laten) dienen. Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend via een speciale internetsite van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt het verzoek om teruggaaf vervolgens door naar de buitenlandse belastingdienst in het betreffende EU-lidstaat. Wanneer nog niet eerder een verzoek om teruggaaf is ingediend, dient eerst een gebruikersnaam en wachtwoord te worden aangevraagd voordat gebruik kan worden gemaakt van de speciale internetsite.

Geschreven door:
J.vdHilst