Loonheffingen/loonkostensubsidies

23 januari 2017

Op deze handige overzichtspagina hebben wij 3 bronnen geselecteerd met nieuws over loonheffingen en loonkostensubsidies voor 2017.

1. Belastingdienst

In de 3e Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 vind je informatie over wat er verandert. En hoe je met deze nieuwe regels vanaf 1 januari 2017 loonheffingen inhoudt en betaalt. De besluitvorming over een aantal nieuwe regels is op dit moment nog niet afgerond. Ook zijn de tarieven en percentages voor 2017 nog niet definitief. De informatie uit de nieuwsbrief kan dus nog wijzigen.

2. ADP

Nieuw in 2017: het lage inkomensvoordeel. Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers en geldt per 1 januari 2017. Wanneer heeft een werkgever recht op het LIV en wat zijn de bedragen?

3. BDO

De overheid stimuleert werkgevers via verschillende loonkostensubsidies om mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, in dienst te nemen en te houden. Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden waarmee werkgevers de kosten van werknemers kunnen verlagen. De BDO-specialisten op het gebied van Loon- & Premieheffing hebben de meest voorkomende subsidievormen voor de verschillende doelgroepen in een schema gebundeld.

 

Geschreven door:
J.vdHilst