Het is 2021: dit verandert er voor ondernemers

19 januari 2021

Op zoek naar wat er ook al weer voor ondernemers verandert in 2021, kwam ik een handige overzichtspagina tegen op de site van de Rijksoverheid. Je vind hier de belangrijkste wijzigingen met handige infographics in een oogopslag. Hieronder enkele highlights.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen profiteren in 2021 wel van hogere heffingskortingen. Ook hebben zij voordeel van een lager basistarief in de inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting

In 2021 wijzigt de vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen in de schijven en de tarieven.

Belastingheffing multinationals

Het kabinet wil multinationals eerlijker belasten met oog voor het vestigingsklimaat. Nu kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of van bepaalde aftrekposten. Daarom neemt het kabinet
2 maatregelen, met een jaarlijkse extra belastingopbrengst van meer dan € 700 miljoen.

Investeringskorting BIK

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

Innovatiebox

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve ’tarief’ van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit ’tarief’ naar 9%.

Corona en belastingen

Het kabinet verlengt een aantal belastingmaatregelen om de coronacrisis door te komen. Ook legt het kabinet een aantal regelingen wettelijk vast. Daarmee hebben ondernemers een wettelijke basis voor onder andere administratie en toekomstige aangiften.

Scholingskosten

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

CO2-heffing

Bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot betalen straks een nationale CO2-heffing. Zo worden bedrijven meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu. De heffing is deel van een breed pakket maatregelen, dat industriële bedrijven stimuleert te investeren in verduurzaming. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord.


Wil je weten welke andere maatregelen in het pakket Belastingplan 2021 staan? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.


Geschreven door:
J.vdHilst