Fiscale regelingen waar je rekening mee kunt houden

15 juli 2020

Door: Redactie PDB

Met welke fiscale regelingen kun je rekening houden als je klant bijvoorbeeld gebruik maakt van crowdfunding? Of hoe werkt het als deze werknemers naar het buitenland uitzend? Ik help je op weg door middel van een aantal artikelen die ik onlangs heb gelezen. Wellicht kom je de onderwerpen tegen als je de aangifte gaat doen.

Crowdfunding

Bij gebruik van crowdfunding kunt u te maken krijgen met de Belastingdienst. Expliciete regels met betrekking tot crowdfunding kent de fiscus echter niet. Welke fiscale regels gelden, hangt af van de aard van de afspraken in het contract, ofwel de beloningsstructuur. Zorg ervoor dat de overeenkomsten op dit punt helder zijn en dat ze de wederzijdse rechten en plichten correct omschrijven.

Lees verder in het artikel van Rendement.

Gebruikelijk loon

Iemand valt onder de gebruikelijkloonregeling als hij een aanmerkelijk belang heeft in een onderneming en ook werkzaamheden verricht voor die bv. Er geldt een soepele regeling voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor zogenoemde start-ups.

Lees verder in het artikel van Rendement.

Uitgezonden werknemers

Een werkgever mag uitgezonden werknemers een vergoeding geven voor extra kosten van het verblijf in het buitenland. Voor deze vergoeding van extraterritoriale kosten (hierna: ET-kosten) geldt een gerichte vrijstelling.

Lees verder in het artikel op TaxLive.

Hypotheek oversluiten

Puur vanuit fiscaal oogpunt bezien kan het interessant zijn om een hypotheek nog in 2020 over te sluiten. In 2020 kan iemand de oversluitkosten en een eventuele oversluitvergoeding nog effectief aftrekken tegen een belastingtarief van maximaal 46%. Volgend jaar wordt dit aftrektarief verlaagd.

Lees verder in het artikel op TaxLive

Meewerkende kinderen

Als een kind meewerkt in de onderneming van de ouder(s) kan sprake zijn van een echte of een fictieve dienstbetrekking. Voor de fictieve dienstbetrekking mag onder voorwaarden een vereenvoudigde regeling worden toegepast. De Belastingdienst heeft er een handreiking over opgesteld.

Lee verder in het artikel van Fiscaal Vanmorgen.

 


Meld je ook aan voor onze nieuwsbrief en ontvang mijn volgende tips automatisch in je e-mail inbox!


 

Geschreven door:
J.vdHilst