Examengarantie

Voorafgaand aan de opleiding vul je in een intakeformulier in en krijg je, indien nodig, een adviesgesprek met één van onze docenten. Op basis hiervan geven wij al dan niet examengarantie af.

Als de docent examengarantie heeft afgegeven, geldt voor jou het volgende:

– Je dient aanwezig te zijn tijdens alle klassikale lessen;

– Je dient de lessen goed voor te bereiden en actief te participeren (dit is ter beoordeling van de docenten);

– Voor de diagnostische toets moet minimaal een cijfer 5,5 worden gehaald;

– Je doet je examen direct aansluitend op de cursus;

Indien niet aan bovenstaande eisen wordt voldaan, vervalt het recht op examengarantie.

Als je gezakt bent voor het examen kunt je éénmalig gebruik maken van de examengarantie. Dit houdt in dat je:

– tijdens de eerstvolgende cursus alle klassikale lessen kosteloos kunt volgen en je kunt deze cursus gebruik blijven maken van de extranet omgeving;

– eventuele aanschaf van literatuur (nieuw of herziene druk) voor eigen rekening neemt;

– je (op eigen kosten) deelneemt aan het eerstvolgende examen.

Studiebelasting

De studiebelasting is gemiddeld 6-8 uur per week, dit is exclusief de klassikale bijeenkomsten. Je bestudeert zelfstandig de literatuur en maakt per les een case. Deze case vormt input voor de les: bespreken in groepjes, presenteren per groepje en op basis van de uitkomsten verduidelijkt de docent de te behandelen lesonderwerpen.

PE punten

Voor de cursus belastingrecht zijn door de branche organisaties de volgende PE punten toegekend:

NOAB: 12 PE punten

NIRPA: 220 PE punten

RFM: 32 PE punten