Dit zijn de regelingen in het steun- en herstelpakket

05 februari 2021

Nu de lock-down is verzwaard en de economische en maatschappelijke gevolgen voor iedereen voelbaar zijn, waren wij benieuwd naar welke uitbreiding het kabinet heeft gemaakt in het steun- en herstelpakket voor ondernemers. Wij kwamen uit bij de website van de Rijksoverheid waar alles overzichtelijk te vinden is. Hieronder hebben we een korte samenvatting gemaakt van financiële regelingen, investeringsmaatregelen het sociaal pakket waar jij je klanten over op de hoogte kunt brengen en een paar handige tools van de KVK, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Financiële regelingen

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3): Vergoeding van deel loonkosten voor bedrijven met ten minste 20% verwacht omzetverlies.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): Inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): Voor mkb-ondernemers die meer dan 30% omzet verliezen en hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.
 • Voorraadvergoeding gesloten detailhandel
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): Voor huishoudens die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen waardoor zij noodzakelijke kosten van bestaan, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen. Nadere uitwerking volgt in samenwerking met gemeenten (streefdatum 1 maart).
 • NL leert door: Kosteloze (online) scholing en ontwikkeladviezen.

Coronakrediet en garanties

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).
 • Klein Krediet Corona (KKC).
 • Qredits
 • Corona-OverbruggingsLening (COL).
 • Garantiefonds evenementen

Voucherkredietfaciliteit

Lening voor reisorganisaties die tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om vouchers van pakketreizen terug te betalen aan de consument.

Uitstel belastingbetaling

Ondernemers kunnen belastinguitstel of verlenging aanvragen tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober 2021 start een ruime betalingsregeling voor maximaal 36 maanden.

Financiële regelingen sportsector

 • Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
 • Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)
 • Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen

Sociale ondersteuning

 • Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk en ander inkomen.
 • Specifieke aandacht voor zzp’ers en zelfstandigen.
 • Mogelijkheden tot om- en bijscholing.
 • Tegengaan van armoede en problematische schulden.
 • Voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Time-out arrangement (TOA)

 • Ondersteuning van ondernemers in zwaar weer.
 • Centraal middel is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021.
 • Doel: akkoord met schuldeisers om een faillissement te voorkomen. in werking treedt.

Uitbreiding regelingen

 • Startersregeling.
 • Regeling grote land- en tuinbouwbedrijven conform TVL.
 • Regeling specifieke kosten land- en tuinbouw.

Wil je meer informatie? Lees dan dit artikel op de site van de Rijksoverheid.

Ook handig om te bekijken is deze factsheet waarin je alles in een overzicht hebt.

En ook interessant is de KVK regelingen check voor ondernemers en de Corona calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Geschreven door:
J.vdHilst