De fiscale behandeling van vermogen in box 3 is nogal in beweging. In de lessen zal hier (waar nodig) een toelichting op gegeven worden. Gelet op al deze wijzigingen zal in het examen op dit onderdeel geen cijfermatige uitwerking worden gevraagd m.b.t. het te betalen belastingbedrag. Het examen van 3 febr. 2024 gaat uit van het regime 2023 (geen overgangsrecht). Er wordt wel getoetst op welke vermogensbestanddelen onder box 3 vallen en welke niet. Per saldo dus wel de omvang van het box 3 vermogen, maar niet de belastingberekening daarover.