In de cursus is gesproken over de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Er werd ook gesproken over de mogelijkheid om dit met terugwerkende kracht op te geven. Nu is mijn vraag, hoe doe je dit precies?

Ben je de KIA (kleinschaligheidsaftrek) vergeten op te voeren, dan kun je de aangiften uit de afgelopen jaren aanpassen en de KIA alsnog aanvragen. Is de aangifte al definitief, dan kun je binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst waarin je de KIA alsnog aanvraagt. Zijn de zes weken voorbij, dan kun je een brief naar de Belastingdienst versturen waarin je vraagt om de KIA ‘ambtshalve toe te passen’. De inspecteur neemt daar vervolgens een beslissing over. Wijst de inspecteur het verzoek af en was je binnen de zes weken? Dan kun je naar de rechter stappen. Was het een ambtshalve verzoek? Dan is het ‘einde verhaal’ en heb je pech.

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 1, privaatrecht (vermogensrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht).

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 2, belastingrecht deel 1 (structuur van de wet IB, box 1 (exclusief winst en loon), 2 en 3.

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 3, belastingrecht deel 2 (box 1: winst uit onderneming en loonbelasting).

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 4, belastingrecht deel 3 (vennootschapsbelasting, dividendbelasting en AWR).

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 5, belastingrecht deel 4 (omzetbelasting).

Stel hier je vraag met betrekking tot de (extra) examentraining.

Stel hier je vraag met betrekking tot het examen.

Stel hier je vraag met betrekking tot de fiscale actualiteiten.

Stel hier je overige vragen.