Ontwikkelingen in Box 3 IB [White-paper]

Veel medewerkers van accountantskantoren, administratiekantoren en boekhoudkantoren berichten ons de laatste tijd over klanten die een actievere opstelling hadden verwacht van hun kantoor inzake de aangifte in box 3 IB (vermogensrendementsheffing). Aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Om in de toekomst de klant beter van dienst te kunnen zijn aangaande box 3 is in dit white-paper aandacht voor de overgangswetgeving, de wetgeving vanaf 2026 en de attentiepunten/aanbevelingen/tips voor de medewerker van het accountants-, administratie- en boekhoudkantoor.


Wij hebben een selectie gemaakt van interessante belastingtips voor adviseurs in aangifte- en adviespraktijk voor het MKB waarmee je direct aan de slag kunt. Download hem nu vrijblijvend!

Vergoeding thuiswerken en vervoer

Op 1 januari is een gerichte vrijstelling van €2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten. De vrijstelling geldt niet als de werknemer van je klant op dezelfde dag vervoer gebruikt om voor de werkgever om naar een vaste werkplek te gaan. Onder vervoer wordt een auto of fiets verstaan die ter beschikking is gesteld door de werkgever, maar ook een OV-abonnement. Voor diezelfde dag mag geen reiskostenvergoeding worden betaald. Er is sprake van een vaste werkplek als een werknemer op kalenderjaar basis meer dan 40 dagen naar de werkplek reist. Maar, bepaal je dit dan vooraf of achteraf?

Tip: Corrigeer achteraf

Het vooraf bepalen van hoeveel dagen in een kalenderjaar de werknemer van je klant naar een werkplek zal reizen kan lastig zijn. Je kunt aannemen dat de werknemer minder dan 40 keer een werkplek gaat bezoeken. Je klant betaalt een thuiswerkvergoeding. Achteraf kan blijken dat de werknemer toch vaker dan 40 keer een andere werkplek met bijvoorbeeld zijn eigen auto heeft bezocht. Als achteraf blijkt dat wel of geen sprake was van een vaste werkplek, of juist wel, moet je klant dit corrigeren. Is je klant ten onrechte is uitgegaan van minder dan 40 dagen en heeft hij voor dezelfde dag een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding betaald? Dan kan hij op een van beide vergoedingen de gerichte vrijstelling toepassen. De andere vergoeding kan worden opgenomen in de vrije ruimte.


Tijdens de Masterclass Belastingrecht gaan onze docenten uit het bedrijfsleven dieper in op onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Vraag direct de brochure aan!

Nieuws over Loonheffingen 2022

De Belastingdienst heeft de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd. Hierin kun je informatie vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. Onderwerpen die in deze editie zijn toegevoegd:

 • Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen
 • Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen
 • Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling
 • Wet langdurige zorg blijft onder HSO vallen

Op deze handige overzichtspagina kun je meer lezen over de aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de tweede uitgave. Je kunt hier de nieuwsbrief downloaden maar ook de tarieven, bedragen en percentages die gelden vanaf 1 januari 2022.

 

Op zoek naar meer tips over actuele onderwerpen uit de praktijk? Kijk dan of onze Cursus Belastingrecht iets voor je is!

Loonbelastingtabellen

De Belastingdienst heeft recentelijk de nieuwe loonbelasting tabellen voor 2022 gepubliceerd. Op de website is een handige tool beschikbaar waar je klant als werkgever, door het invullen van vragen, kan kiezen uit de volgende tabellen:

 • de groene of witte tabel;
 • de tabel voor een herleidingssituatie;
 • de tabel voor bijzondere beloningen.

Handige tool

In deze tool zijn alle tabellen vanaf 2017 opgenomen. Hiermee kan de werkgever de juiste tabellen vinden waarmee hij bepaalt hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen hij moet inhouden.

Andere tabellen zoals “tabel 3 voor artiesten en buitenlandse beroepssporters” zijn te raadplegen achter in het “Handboek Loonheffingen”. Handboeken zijn ook vanaf 2017 te downloaden en hierin krijg je uitleg over de tabellen.

Voor 2022 zijn tabel 3, 4, 5, 6a, 6b en 6c te vinden in de “Nieuwsbrief Loonheffingen 2020”. Op deze overzichtspagina kun je de nieuwsbrief downloaden, handige tips voor de aangifte lezen, formulieren en brochures raadplegen.


Op zoek naar meer tips over actuele onderwerpen uit de praktijk? Kijk dan of onze Cursus Belastingrecht iets voor je is!


 

Ik was benieuwd wat nu de status is van de TVL in het derde kwartaal voor ondernemers en hoe ik klanten hierover kan adviseren in hun specifieke situatie. In mijn speurtocht op het internet kwam ik een aantal handige websites tegen waar jij wellicht ook iets mee kunt.

De TVL is er voor ondernemers die omzetverlies hebben door de corona maatregelen en die moeite hebben met het betalen van de vaste lasten van de onderneming. Via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kun je per 3 maanden een subsidie aanvragen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan een aantal handige tools om erachter te komen hoeveel je kunt aanvragen en je kunt direct je aanvraag regelen. Daarnaast kun je de laatste ontwikkelingen volgen via het liveblog en lees je actuele nieuwsberichten.

Accountantsproduct voor TVL vanaf 125.000 euro

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer, moeten vanaf Q1 een accountantsproduct meesturen. Of ze het direct moeten meesturen of dat het ook later kan, verschilt per TVL-periode. Voor een TVL-Q3 aanvraag moet het accountantsproduct bijvoorbeeld direct worden meegestuurd. Dit accountantsproduct is goedgekeurd en beschikbaar. Op de website van de RVO vind je een overzicht van wanneer ondernemers dit moeten meesturen.

Akkoord protocollen TVL Q3

De NBA-werkgroep COPRO heeft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overeenstemming bereikt over de tekst van de accountantsprotocollen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 2021 Q3.

Het gaat om de protocollen voor aanvraag MKB-ondernemingen 4400N en Grote ondernemingen 4400N. De definitieve protocollen voor vaststelling TVL 2021 Q1 MKB en Grote ondernemingen worden eind augustus begin september verwacht. Via de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) kun je de protocollen downloaden.

Als je klanten hebt die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de corona crisis is het handig om het steunpakket nog eens na te lopen. Een aantal maatregelen is gestopt of verlengd en er zijn nieuwe toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de TVL voor starters. Je kunt klanten adviseren over welke regeling voor hun situatie van toepassing is. Het aanvragen kan tot en met september. In het 4e kwartaal stopt het steunpakket waarschijnlijk omdat de economie herstelt en er steeds minder corona maatregelen nodig zijn.

Tip!

Op de website van het Ondernemersplein zijn alle financiële regelingen overzichtelijk weergegeven. Hier lees je actuele informatie over:

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor starters
 • Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)
 • Bijstand voor ondernemers (Tozo)
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 • Extra subsidieregelingen
 • Belastingmaatregelen en kredietregelingen

Ook handig om te gebruiken is de bijgewerkte KVK Corona regelingencheck.

 

Op zoek naar meer tips? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Wist je dat wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen? Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2020, als je werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2021.

Maar, eind 2018 heeft de Europese rechter beslist dat de wettelijke vakantiedagen niet vervallen als je jouw werknemers niet duidelijk en tijdig hebt geïnformeerd over de vervaltermijn van hun vakantiedagen. Je moet dus je werknemers stimuleren, maar ook in staat stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Doe je dit niet of niet goed, dan behouden je werknemers de wettelijke vakantiedagen en kunnen zij later bij uitdiensttreding om uitbetaling van die dagen vragen.

Tip

Als er op dit moment nog vakantiedagen van het kalenderjaar 2020 zijn die door je werknemers niet zijn opgenomen, informeer hen dan over de datum waarop die dagen vervallen en stel hen in staat om die dagen vóór 1 juli 2021 op te nemen. Zonder vervulling van deze voorwaarden kan dus nog steeds een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen ontstaan.

Hoe staat de accountancy markt er nu voor? En welke tips kun je je klanten geven om voordeel te halen uit de uitbreiding van het steunpakket van het Kabinet? In deze white-paper vind je een korte terug- en vooruitblik op de stand van zaken in de accountancy sector.

Wij hebben links naar korte video’s toegevoegd waarin de belangrijkste fiscale ontwikkelingen worden besproken (met dank aan onze uitgever Convoy). En, zoals je van ons gewend bent een selectie van interessante belastingtips voor ondernemers, DGA’s en werkgevers.

Download nu het white-paper

Nu de lock-down is verzwaard en de economische en maatschappelijke gevolgen voor iedereen voelbaar zijn, waren wij benieuwd naar welke uitbreiding het kabinet heeft gemaakt in het steun- en herstelpakket voor ondernemers. Wij kwamen uit bij de website van de Rijksoverheid waar alles overzichtelijk te vinden is. Hieronder hebben we een korte samenvatting gemaakt van financiële regelingen, investeringsmaatregelen het sociaal pakket waar jij je klanten over op de hoogte kunt brengen en een paar handige tools van de KVK, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Financiële regelingen

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW3): Vergoeding van deel loonkosten voor bedrijven met ten minste 20% verwacht omzetverlies.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): Inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): Voor mkb-ondernemers die meer dan 30% omzet verliezen en hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.
 • Voorraadvergoeding gesloten detailhandel
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): Voor huishoudens die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen waardoor zij noodzakelijke kosten van bestaan, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen. Nadere uitwerking volgt in samenwerking met gemeenten (streefdatum 1 maart).
 • NL leert door: Kosteloze (online) scholing en ontwikkeladviezen.

Coronakrediet en garanties

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).
 • Klein Krediet Corona (KKC).
 • Qredits
 • Corona-OverbruggingsLening (COL).
 • Garantiefonds evenementen

Voucherkredietfaciliteit

Lening voor reisorganisaties die tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om vouchers van pakketreizen terug te betalen aan de consument.

Uitstel belastingbetaling

Ondernemers kunnen belastinguitstel of verlenging aanvragen tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober 2021 start een ruime betalingsregeling voor maximaal 36 maanden.

Financiële regelingen sportsector

 • Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
 • Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)
 • Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen

Sociale ondersteuning

 • Intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk en ander inkomen.
 • Specifieke aandacht voor zzp’ers en zelfstandigen.
 • Mogelijkheden tot om- en bijscholing.
 • Tegengaan van armoede en problematische schulden.
 • Voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Time-out arrangement (TOA)

 • Ondersteuning van ondernemers in zwaar weer.
 • Centraal middel is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) vanaf 1 januari 2021.
 • Doel: akkoord met schuldeisers om een faillissement te voorkomen. in werking treedt.

Uitbreiding regelingen

 • Startersregeling.
 • Regeling grote land- en tuinbouwbedrijven conform TVL.
 • Regeling specifieke kosten land- en tuinbouw.

Wil je meer informatie? Lees dan dit artikel op de site van de Rijksoverheid.

Ook handig om te bekijken is deze factsheet waarin je alles in een overzicht hebt.

En ook interessant is de KVK regelingen check voor ondernemers en de Corona calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Op zoek naar wat er ook al weer voor ondernemers verandert in 2021, kwam ik een handige overzichtspagina tegen op de site van de Rijksoverheid. Je vind hier de belangrijkste wijzigingen met handige infographics in een oogopslag. Hieronder enkele highlights.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen profiteren in 2021 wel van hogere heffingskortingen. Ook hebben zij voordeel van een lager basistarief in de inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting

In 2021 wijzigt de vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen in de schijven en de tarieven.

Belastingheffing multinationals

Het kabinet wil multinationals eerlijker belasten met oog voor het vestigingsklimaat. Nu kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of van bepaalde aftrekposten. Daarom neemt het kabinet
2 maatregelen, met een jaarlijkse extra belastingopbrengst van meer dan € 700 miljoen.

Investeringskorting BIK

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

Innovatiebox

Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve ’tarief’ van deze innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit ’tarief’ naar 9%.

Corona en belastingen

Het kabinet verlengt een aantal belastingmaatregelen om de coronacrisis door te komen. Ook legt het kabinet een aantal regelingen wettelijk vast. Daarmee hebben ondernemers een wettelijke basis voor onder andere administratie en toekomstige aangiften.

Scholingskosten

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

CO2-heffing

Bedrijven in de industrie met een hoge CO2-uitstoot betalen straks een nationale CO2-heffing. Zo worden bedrijven meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu. De heffing is deel van een breed pakket maatregelen, dat industriële bedrijven stimuleert te investeren in verduurzaming. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord.


Wil je weten welke andere maatregelen in het pakket Belastingplan 2021 staan? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.