Geachte cursist van PDB,

Het examen Praktijkdiploma Belastingrecht (PDB Belastingassistent) is op zaterdag 29 juni 2024 van 10.00 tot 12.30 uur. Het examen wordt fysiek afgenomen in Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Je kunt vanaf heden inschrijven voor dit examen via https://www.registerpdb.nl/inschrijven-1

Om misverstanden te voorkomen, nogmaals een korte toelichting op wat WEL/NIET mag in de wettenbundel die je gebruikt op het examen:

  • In de wettenbundels mag in principe NIET geschreven worden (dit is ook meerdere keren in de lessen aangegeven)!
  • Eigen markeringen en tabs van de uitgever zijn wel toegestaan (onderstrepen en markeren met kleur is ook toegestaan)
  • Nummers van wetsartikelen en de wet zelf mogen wel bijgeschreven worden in de wettenbundel of op de blanco tabjes van de uitgever, bijvoorbeeld artikel 5.3 lid 2 onderdeel d Wet IB of box 1 Wet IB. Dit is, in tegenstelling tot hetgeen eerder in de les is vermeld, alsnog toegestaan omdat deze opmerking (nog) in de studiewijzer vermeld staat.

Let op! Als je je niet houdt aan deze kaders, dan loop je het risico van inname van je wettenbundel tijdens het examen.

De fiscale behandeling van vermogen in box 3 is nogal in beweging. In de lessen zal hier (waar nodig) een toelichting op gegeven worden. Gelet op al deze wijzigingen zal in het examen op dit onderdeel geen cijfermatige uitwerking worden gevraagd m.b.t. het te betalen belastingbedrag. Het examen van 3 febr. 2024 gaat uit van het regime 2023 (geen overgangsrecht). Er wordt wel getoetst op welke vermogensbestanddelen onder box 3 vallen en welke niet. Per saldo dus wel de omvang van het box 3 vermogen, maar niet de belastingberekening daarover.

Ontwikkelingen in Box 3 IB [White-paper]

Veel medewerkers van accountantskantoren, administratiekantoren en boekhoudkantoren berichten ons de laatste tijd over klanten die een actievere opstelling hadden verwacht van hun kantoor inzake de aangifte in box 3 IB (vermogensrendementsheffing). Aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Om in de toekomst de klant beter van dienst te kunnen zijn aangaande box 3 is in dit white-paper aandacht voor de overgangswetgeving, de wetgeving vanaf 2026 en de attentiepunten/aanbevelingen/tips voor de medewerker van het accountants-, administratie- en boekhoudkantoor.


Wij hebben een selectie gemaakt van interessante belastingtips voor adviseurs in aangifte- en adviespraktijk voor het MKB waarmee je direct aan de slag kunt. Download hem nu vrijblijvend!

Vergoeding thuiswerken en vervoer

Op 1 januari is een gerichte vrijstelling van €2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten. De vrijstelling geldt niet als de werknemer van je klant op dezelfde dag vervoer gebruikt om voor de werkgever om naar een vaste werkplek te gaan. Onder vervoer wordt een auto of fiets verstaan die ter beschikking is gesteld door de werkgever, maar ook een OV-abonnement. Voor diezelfde dag mag geen reiskostenvergoeding worden betaald. Er is sprake van een vaste werkplek als een werknemer op kalenderjaar basis meer dan 40 dagen naar de werkplek reist. Maar, bepaal je dit dan vooraf of achteraf?

Tip: Corrigeer achteraf

Het vooraf bepalen van hoeveel dagen in een kalenderjaar de werknemer van je klant naar een werkplek zal reizen kan lastig zijn. Je kunt aannemen dat de werknemer minder dan 40 keer een werkplek gaat bezoeken. Je klant betaalt een thuiswerkvergoeding. Achteraf kan blijken dat de werknemer toch vaker dan 40 keer een andere werkplek met bijvoorbeeld zijn eigen auto heeft bezocht. Als achteraf blijkt dat wel of geen sprake was van een vaste werkplek, of juist wel, moet je klant dit corrigeren. Is je klant ten onrechte is uitgegaan van minder dan 40 dagen en heeft hij voor dezelfde dag een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding betaald? Dan kan hij op een van beide vergoedingen de gerichte vrijstelling toepassen. De andere vergoeding kan worden opgenomen in de vrije ruimte.


Tijdens de Masterclass Belastingrecht gaan onze docenten uit het bedrijfsleven dieper in op onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Vraag direct de brochure aan!

Nieuws over Loonheffingen 2022

De Belastingdienst heeft de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd. Hierin kun je informatie vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. Onderwerpen die in deze editie zijn toegevoegd:

  • Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen
  • Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen
  • Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling
  • Wet langdurige zorg blijft onder HSO vallen

Op deze handige overzichtspagina kun je meer lezen over de aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de tweede uitgave. Je kunt hier de nieuwsbrief downloaden maar ook de tarieven, bedragen en percentages die gelden vanaf 1 januari 2022.

 

Op zoek naar meer tips over actuele onderwerpen uit de praktijk? Kijk dan of onze Cursus Belastingrecht iets voor je is!

Loonbelastingtabellen

De Belastingdienst heeft recentelijk de nieuwe loonbelasting tabellen voor 2022 gepubliceerd. Op de website is een handige tool beschikbaar waar je klant als werkgever, door het invullen van vragen, kan kiezen uit de volgende tabellen:

  • de groene of witte tabel;
  • de tabel voor een herleidingssituatie;
  • de tabel voor bijzondere beloningen.

Handige tool

In deze tool zijn alle tabellen vanaf 2017 opgenomen. Hiermee kan de werkgever de juiste tabellen vinden waarmee hij bepaalt hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen hij moet inhouden.

Andere tabellen zoals “tabel 3 voor artiesten en buitenlandse beroepssporters” zijn te raadplegen achter in het “Handboek Loonheffingen”. Handboeken zijn ook vanaf 2017 te downloaden en hierin krijg je uitleg over de tabellen.

Voor 2022 zijn tabel 3, 4, 5, 6a, 6b en 6c te vinden in de “Nieuwsbrief Loonheffingen 2020”. Op deze overzichtspagina kun je de nieuwsbrief downloaden, handige tips voor de aangifte lezen, formulieren en brochures raadplegen.


Op zoek naar meer tips over actuele onderwerpen uit de praktijk? Kijk dan of onze Cursus Belastingrecht iets voor je is!


 

Wist je dat wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen, als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen? Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2020, als je werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2021.

Maar, eind 2018 heeft de Europese rechter beslist dat de wettelijke vakantiedagen niet vervallen als je jouw werknemers niet duidelijk en tijdig hebt geïnformeerd over de vervaltermijn van hun vakantiedagen. Je moet dus je werknemers stimuleren, maar ook in staat stellen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Doe je dit niet of niet goed, dan behouden je werknemers de wettelijke vakantiedagen en kunnen zij later bij uitdiensttreding om uitbetaling van die dagen vragen.

Tip

Als er op dit moment nog vakantiedagen van het kalenderjaar 2020 zijn die door je werknemers niet zijn opgenomen, informeer hen dan over de datum waarop die dagen vervallen en stel hen in staat om die dagen vóór 1 juli 2021 op te nemen. Zonder vervulling van deze voorwaarden kan dus nog steeds een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen ontstaan.

Hoe staat de accountancy markt er nu voor? En welke tips kun je je klanten geven om voordeel te halen uit de uitbreiding van het steunpakket van het Kabinet? In deze white-paper vind je een korte terug- en vooruitblik op de stand van zaken in de accountancy sector.

Wij hebben links naar korte video’s toegevoegd waarin de belangrijkste fiscale ontwikkelingen worden besproken (met dank aan onze uitgever Convoy). En, zoals je van ons gewend bent een selectie van interessante belastingtips voor ondernemers, DGA’s en werkgevers.

Download nu het white-paper

Het nieuwe jaar is in zicht! Maar, welke acties kan je voor het einde van het jaar nog ondernemen en welke kan je beter volgend jaar doen om bestaande en nieuwe regelingen te benutten? Speciaal voor jou hebben wij uit diverse bronnen (PWC, NBA, ABAB, RSM, Alfa) een selectie gemaakt van interessante fiscale tips en zaken waar je op moet letten naar aanleiding van het Belastingplan 2021 en wetsvoorstellen daarvoor. Ook relevante tips over (tijdelijke) goedkeuringen inzake de Corona crisis komen aan de orde.

De selectie bestaat uit tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, bv en dga en de werkgever. In deze white-paper lees je meer over o.a. zelfstandigenaftrek, gebruikelijk loon, fiscale eenheid, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en BIK regeling. Daarnaast lees je over verlenging uitstel van betaling, bijtelling auto van de zaak en kleine ondernemersregeling.

Mocht een aantal van de onderwerpen van toepassing op de situatie van jouw klant, dan biedt dit nieuwe mogelijkheden om te adviseren en belastingvoordelen te behalen.

 


Wil je de eindejaarstips ontvangen? Download dan vrijblijvend onze white-paper.