Om misverstanden te voorkomen, nogmaals een korte toelichting op wat WEL/NIET mag in de wettenbundel die je gebruikt op het examen:

 • In de wettenbundels mag in principe NIET geschreven worden (dit is ook meerdere keren in de lessen aangegeven)!
 • Eigen markeringen en tabs van de uitgever zijn wel toegestaan (onderstrepen en markeren met kleur is ook toegestaan)
 • Nummers van wetsartikelen en de wet zelf mogen wel bijgeschreven worden in de wettenbundel of op de blanco tabjes van de uitgever, bijvoorbeeld artikel 5.3 lid 2 onderdeel d Wet IB of box 1 Wet IB. Dit is, in tegenstelling tot hetgeen eerder in de les is vermeld, alsnog toegestaan omdat deze opmerking (nog) in de studiewijzer vermeld staat.

Let op! Als je je niet houdt aan deze kaders, dan loop je het risico van inname van je wettenbundel tijdens het examen.

Het eerstvolgende examen Praktijkdiploma Belastingrecht (PDB Belastingassistent) is op zaterdag 3 februari 2024 van 10.00 tot 12.30 uur. Het examen wordt fysiek afgenomen in Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Je kunt vanaf heden inschrijven voor dit examen via https://www.registerpdb.nl/inschrijven-1

Het eerstvolgende examen Praktijkdiploma Belastingrecht (PDB Belastingassistent) is op zaterdag 3 februari 2024 van 10.00 tot 12.30 uur.

Het examen wordt fysiek afgenomen in Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Je kunt vanaf heden inschrijven voor dit examen via https://www.registerpdb.nl/inschrijven-1

De fiscale behandeling van vermogen in box 3 is nogal in beweging. In de lessen zal hier (waar nodig) een toelichting op gegeven worden. Gelet op al deze wijzigingen zal in het examen op dit onderdeel geen cijfermatige uitwerking worden gevraagd m.b.t. het te betalen belastingbedrag. Het examen van 3 febr. 2024 gaat uit van het regime 2023 (geen overgangsrecht). Er wordt wel getoetst op welke vermogensbestanddelen onder box 3 vallen en welke niet. Per saldo dus wel de omvang van het box 3 vermogen, maar niet de belastingberekening daarover.

Ontwikkelingen in Box 3 IB [White-paper]

Veel medewerkers van accountantskantoren, administratiekantoren en boekhoudkantoren berichten ons de laatste tijd over klanten die een actievere opstelling hadden verwacht van hun kantoor inzake de aangifte in box 3 IB (vermogensrendementsheffing). Aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Om in de toekomst de klant beter van dienst te kunnen zijn aangaande box 3 is in dit white-paper aandacht voor de overgangswetgeving, de wetgeving vanaf 2026 en de attentiepunten/aanbevelingen/tips voor de medewerker van het accountants-, administratie- en boekhoudkantoor.


Wij hebben een selectie gemaakt van interessante belastingtips voor adviseurs in aangifte- en adviespraktijk voor het MKB waarmee je direct aan de slag kunt. Download hem nu vrijblijvend!

Vergoeding thuiswerken en vervoer

Op 1 januari is een gerichte vrijstelling van €2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten. De vrijstelling geldt niet als de werknemer van je klant op dezelfde dag vervoer gebruikt om voor de werkgever om naar een vaste werkplek te gaan. Onder vervoer wordt een auto of fiets verstaan die ter beschikking is gesteld door de werkgever, maar ook een OV-abonnement. Voor diezelfde dag mag geen reiskostenvergoeding worden betaald. Er is sprake van een vaste werkplek als een werknemer op kalenderjaar basis meer dan 40 dagen naar de werkplek reist. Maar, bepaal je dit dan vooraf of achteraf?

Tip: Corrigeer achteraf

Het vooraf bepalen van hoeveel dagen in een kalenderjaar de werknemer van je klant naar een werkplek zal reizen kan lastig zijn. Je kunt aannemen dat de werknemer minder dan 40 keer een werkplek gaat bezoeken. Je klant betaalt een thuiswerkvergoeding. Achteraf kan blijken dat de werknemer toch vaker dan 40 keer een andere werkplek met bijvoorbeeld zijn eigen auto heeft bezocht. Als achteraf blijkt dat wel of geen sprake was van een vaste werkplek, of juist wel, moet je klant dit corrigeren. Is je klant ten onrechte is uitgegaan van minder dan 40 dagen en heeft hij voor dezelfde dag een thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding betaald? Dan kan hij op een van beide vergoedingen de gerichte vrijstelling toepassen. De andere vergoeding kan worden opgenomen in de vrije ruimte.


Tijdens de Masterclass Belastingrecht gaan onze docenten uit het bedrijfsleven dieper in op onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Vraag direct de brochure aan!

Nieuws over Loonheffingen 2022

De Belastingdienst heeft de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd. Hierin kun je informatie vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. Onderwerpen die in deze editie zijn toegevoegd:

 • Coronacrisis: maatregelen voor de loonheffingen
 • Verduidelijking gerichte vrijstelling arbovoorzieningen
 • Reikwijdte arresten terugwerkende kracht sectorindeling
 • Wet langdurige zorg blijft onder HSO vallen

Op deze handige overzichtspagina kun je meer lezen over de aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de tweede uitgave. Je kunt hier de nieuwsbrief downloaden maar ook de tarieven, bedragen en percentages die gelden vanaf 1 januari 2022.

 

Op zoek naar meer tips over actuele onderwerpen uit de praktijk? Kijk dan of onze Cursus Belastingrecht iets voor je is!

Loonbelastingtabellen

De Belastingdienst heeft recentelijk de nieuwe loonbelasting tabellen voor 2022 gepubliceerd. Op de website is een handige tool beschikbaar waar je klant als werkgever, door het invullen van vragen, kan kiezen uit de volgende tabellen:

 • de groene of witte tabel;
 • de tabel voor een herleidingssituatie;
 • de tabel voor bijzondere beloningen.

Handige tool

In deze tool zijn alle tabellen vanaf 2017 opgenomen. Hiermee kan de werkgever de juiste tabellen vinden waarmee hij bepaalt hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen hij moet inhouden.

Andere tabellen zoals “tabel 3 voor artiesten en buitenlandse beroepssporters” zijn te raadplegen achter in het “Handboek Loonheffingen”. Handboeken zijn ook vanaf 2017 te downloaden en hierin krijg je uitleg over de tabellen.

Voor 2022 zijn tabel 3, 4, 5, 6a, 6b en 6c te vinden in de “Nieuwsbrief Loonheffingen 2020”. Op deze overzichtspagina kun je de nieuwsbrief downloaden, handige tips voor de aangifte lezen, formulieren en brochures raadplegen.


Op zoek naar meer tips over actuele onderwerpen uit de praktijk? Kijk dan of onze Cursus Belastingrecht iets voor je is!


 

Ik was benieuwd wat nu de status is van de TVL in het derde kwartaal voor ondernemers en hoe ik klanten hierover kan adviseren in hun specifieke situatie. In mijn speurtocht op het internet kwam ik een aantal handige websites tegen waar jij wellicht ook iets mee kunt.

De TVL is er voor ondernemers die omzetverlies hebben door de corona maatregelen en die moeite hebben met het betalen van de vaste lasten van de onderneming. Via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kun je per 3 maanden een subsidie aanvragen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan een aantal handige tools om erachter te komen hoeveel je kunt aanvragen en je kunt direct je aanvraag regelen. Daarnaast kun je de laatste ontwikkelingen volgen via het liveblog en lees je actuele nieuwsberichten.

Accountantsproduct voor TVL vanaf 125.000 euro

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer, moeten vanaf Q1 een accountantsproduct meesturen. Of ze het direct moeten meesturen of dat het ook later kan, verschilt per TVL-periode. Voor een TVL-Q3 aanvraag moet het accountantsproduct bijvoorbeeld direct worden meegestuurd. Dit accountantsproduct is goedgekeurd en beschikbaar. Op de website van de RVO vind je een overzicht van wanneer ondernemers dit moeten meesturen.

Akkoord protocollen TVL Q3

De NBA-werkgroep COPRO heeft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overeenstemming bereikt over de tekst van de accountantsprotocollen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 2021 Q3.

Het gaat om de protocollen voor aanvraag MKB-ondernemingen 4400N en Grote ondernemingen 4400N. De definitieve protocollen voor vaststelling TVL 2021 Q1 MKB en Grote ondernemingen worden eind augustus begin september verwacht. Via de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) kun je de protocollen downloaden.

Als je klanten hebt die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de corona crisis is het handig om het steunpakket nog eens na te lopen. Een aantal maatregelen is gestopt of verlengd en er zijn nieuwe toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de TVL voor starters. Je kunt klanten adviseren over welke regeling voor hun situatie van toepassing is. Het aanvragen kan tot en met september. In het 4e kwartaal stopt het steunpakket waarschijnlijk omdat de economie herstelt en er steeds minder corona maatregelen nodig zijn.

Tip!

Op de website van het Ondernemersplein zijn alle financiële regelingen overzichtelijk weergegeven. Hier lees je actuele informatie over:

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor starters
 • Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)
 • Bijstand voor ondernemers (Tozo)
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 • Extra subsidieregelingen
 • Belastingmaatregelen en kredietregelingen

Ook handig om te gebruiken is de bijgewerkte KVK Corona regelingencheck.

 

Op zoek naar meer tips? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.