Voor het onderdeel privaatrecht staat een boek op de lijst: A. Zwanenburg Rechtsoriëntatie, dat boek kost € 53,95 en niet alle hoofdstukken zijn nodig voor het examen. Daarom hebben wij als alternatief zelf een reader Privaatrecht samengesteld die aanmerkelijk goedkoper en toegesneden is op het examen, uiteraard zitten daar ook auteursrechten en daarom kost die € 15,=.

Dus óf het boek aanschaffen óf de reader.

Het is dus een faciliteit die we aanbieden, maar zeker geen verplichting om die af te nemen. De reader kunt u bestellen bij betaling van de factuur + € 15,= óf via de mail info@stpdb.nl, dan ontvangt u een separate factuur.

 

De lestijd op de cursusdag is altijd van 9.00 tot 13.00 uur.

De juridische reader is te bestellen via info@stpdb.nl

De PDF versie kost € 15,=

De wetteksten privaatrecht zijn niet verplicht maar mogen wel worden gebruikt tijdens het examen. Niet echt nodig omdat maar een klein deel van de opgaven bestaat uit privaatrecht waarbij niet wordt gevraagd om wetsartikelen. De nadruk ligt op belastingwetgeving. Wilt u toch een wettenbundel privaatrecht aanschaffen, dan kunt u het beste kiezen voor: Wetteksten Hoger Onderwijs van Noordhoff Uitgevers.

Onder het kopje forum kunt u vakinhoudelijke vragen stellen aan medecursisten of docenten.

In de cursus is gesproken over de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). Er werd ook gesproken over de mogelijkheid om dit met terugwerkende kracht op te geven. Nu is mijn vraag, hoe doe je dit precies?

Ben je de KIA (kleinschaligheidsaftrek) vergeten op te voeren, dan kun je de aangiften uit de afgelopen jaren aanpassen en de KIA alsnog aanvragen. Is de aangifte al definitief, dan kun je binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst waarin je de KIA alsnog aanvraagt. Zijn de zes weken voorbij, dan kun je een brief naar de Belastingdienst versturen waarin je vraagt om de KIA ‘ambtshalve toe te passen’. De inspecteur neemt daar vervolgens een beslissing over. Wijst de inspecteur het verzoek af en was je binnen de zes weken? Dan kun je naar de rechter stappen. Was het een ambtshalve verzoek? Dan is het ‘einde verhaal’ en heb je pech.

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 1, privaatrecht (vermogensrecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht).

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 2, belastingrecht deel 1 (structuur van de wet IB, box 1 (exclusief winst en loon), 2 en 3.

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 3, belastingrecht deel 2 (box 1: winst uit onderneming en loonbelasting).

Stel hier je vraag over de onderwerpen besproken in les 4, belastingrecht deel 3 (vennootschapsbelasting, dividendbelasting en AWR).